Serc

Scholen in Eindhoven

Omdat er binnen het onderwijs veel waarde wordt gehecht aan verschillende grondslagen zoals openbaar, algemeen bijzonder, geloofsovertuiging of methodiek, worden bij alle soorten onderwijs die in Eindhoven voorhanden zijn, de verschillende grondslagen vermeld . Voor uw gemak worden de scholen ook volgens die grondslagen gerangschikt.
Tevens worden de schoolbesturen 
vermeld, waaronder de scholen vallen.