Serc

Landelijke onderwijsinstellingen

Landelijke Onderwijsinstellingen en Belangenverenigingen

5010

Informatie- en adviesdienst voor ouders over onderwijs

0800 - 50 10
Website

Balans Digitaal

Landelijke vereniging voor kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen waaronder A.D.H.D. en dyslexie

0900 - 202 00 65 (elke werkdag van 9.30-13.00 uur, 55 cent per minuut)
Website

Bureau Leerplicht, sector Onderwijs & Educatie

040 - 238 27 26

Epilepsie Vereniging Nederland

0318 - 67 27 77

FODOK

Nederlandse Federatie van Organisaties van Ouders van Dove Kinderen

030 - 290 03 60
Website

FOVIG

Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapte kinderen

0161 - 45 44 22
Website

Gehandicaptenraad

030 - 291 66 66

CPS

Informatiepunt hoogbegaafden

033 - 453 43 43

Inspectie Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie

076 - 520 23 03

Inspectie Primair Onderwijs (Po-06)

040 - 219 70 00

Inspectie Voortgezet Onderwijs (Vo-03)

040 - 219 70 00

LAKS

Landelijk Aktie Komitee Scholieren

020 - 638 17 92
Website

LOBO

Landelijke Oudervereniging voor Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag

070 - 385 08 66
Website

Maatschappij tot Nut van het Algemeen (Nutsscholen)

0299 - 37 11 60

Nederlandse Dalton Vereniging

013 - 468 83 85
Website

Ouderinformatiepunt van de Vereniging Bond van Vrije Scholen

0343 - 53 60 60
Website

Pharos

Landelijke vereniging van ouder  van hoogbegaafde kinderen

0900 - 899 60 15 (44 cent per minuut)

SDS

Stichting Down's Syndroom

0522 - 28 13 37
Website

Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

0180 - 442 26 66
Email

Vertrouwensinspecteurs 

Voor klachtmeldingen over seksuele initimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek gewel, discriminatie en extremisme kunt u terecht bij het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900-111 31 11

Autisme Steunpunt

Laagdrempelige voorziening voor alle vragen betreffende passend onderwijs aan leerlingen met een ASS voor ouders, scholen en hulpverleners.

06 - 47 05 14 91
Website

BOSK

Vereniging van motorisch gehandicpten en hun ouders

030 - 245 90 90
Website

DOBA Onderwijsadviseurs

0877 - 87 22 00

FVO

Federatie van Ouderverenigingen

030 - 236 37 67
Website

FOSS

Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van kinderen met Spraak-taal-moeilijkheden

030 - 234 06 63 (ma t/m do 10.00-14.00 uur)

Freinetbeweging

0591 - 51 43 82

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

050 - 599 77 55

Inspectie Hoger Beroepsonderwijs

076 - 520 23 03

Inspectie Voorbereidend Beroepsonderwijs

040 - 219 70 00

ISBO

Islamitisch scholen Besturen Organisatie

030 - 602 85 75
Email

Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia

020 - 690 08 72

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

079 - 323 32 70
Website

NJPV

Nederlandse Jenaplan Vereniging

0224 - 21 33 06
Website

Ouders en COO

0343 - 51 34 34
Website

SOVO

Samenwerkingsverband Organisaties voor Onderwijsvernieuwing

0591 - 51 43 82

VIM

Vereniging voor Integratie van kinderen met Down-syndroom

0514 - 68 22 70 (ma/wo/vrij 9.00-15.00 uur)

Stichting Hindoe-onderwijs

070 - 363 87 26

VOO

Vereniging voor Openbaar Onderwijs

036 - 533 15 00
Website