Serc

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Centrum

Gestel

Stratum

Strijp

Tongelre

Woensel

Rooms-Katholiek

De Korenaer

Strausslaan

040 - 259 54 44

Strausslaan 1
5653 AJ  Eindhoven

Email

------------------------------

Rector Baptistlaan

040 - 248 50 42

Rector Baptistlaan 21
5643 MR  Eindhoven

Email

Website

School voor autistische kinderen, VSO/ZMOK

Schoolbestuur AOJ

VSO Ekkersbeek

040 - 242 33 55

Toledolaan 5
5629 CC  Eindhoven

Email
Website

School voor kinderen met hoor-, spraak- en taalproblemen, voortgezet onderwijs VMBO

De Beemden is onderdeel van Taalbrug.nl

Schoolbestuur SSOE

Vakcollege Eindhoven

040 - 211 46 80

Piuslaan 93
5643 PT  Eindhoven

Email
Website

School voor VMBO en leerwegondersteunend onderwijs

Schoolbestuur OMO

Pleinschool Helder

040-21 55 202

Aalsterweg 285
5644 RE  Eindhoven

Email
Website

School voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) op havo en vwo niveau

Schoolbestuur OMO

Antoon Schellens College

040 - 245 32 20

Hendrik Staetslaan 54
5622 HN  Eindhoven

Email
Website

School voor leerwegondersteunend onderwijs LWOO

Schoolbestuur OMO

De Beemden

Hoofdvestiging

040 - 290 23 45

Toledolaan 1
5629 CC  Eindhoven

------------------------------

Nevenvestiging

040 - 242 57 28

Leuvenlaan 23
5628 WE  Eindhoven

Email
Website

School voor slechthorende kinderen, kinderen met spraakmoeilijkheden en kinderen die moeilijk of zeer moeilijk leren van 4 - 20 jaar.

De Beemden is onderdeel van Taalbrug.nl

Schoolbestuur SSOE

Mytylschool

040 - 241 81 81

Toledolaan 4
5630 CC  Eindhoven

Email
Website

School voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen.

Schoolbestuur SSOE

Mgr. Bekkersschool

040 - 251 58 59

Jacob Oppenheimstraat 1
5652 HG  Eindhoven

Email
Website

VSO/ZMLK-school

Schoolbestuur SSOE

De Rungraaf

Hoofdvestiging

040 - 242 82 15

Vlokhovenseweg 41-A
5625 WT  Eindhoven

------------------------------

Nevenvestiging

040 - 291 04 29

Koenraadlaan 102
5651 EZ  Eindhoven

Email
Website

School voor kinderen met omgangsproblemen, ZMOK.

Schoolbestuur Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg

Christelijk / Rooms Katholiek (Interconfessioneel)

Praktijkschool Eindhoven

040 - 245 07 78

Amundsenlaan 6
5623 PV  Eindhoven

Email
Website

School voor praktijkonderwijs voor VMBO / leerwegondersteunend onderwijs

Schoolbestuur OMO

Overige

Instituut 'St. Marie'

040 - 241 35 15

Castiliƫlaan 8
5629 CH  Eindhoven

Email

Auditief en communicatief centrum + audiologisch centrum